5 loại Nhụy hoa nghệ tây

Sau khi được thu hoạch và phơi khô nhụy hoa nghệ tây sẽ được qua công đoạn phân loại nhụy hoa, nhụy hoa nghệ tây sẽ được phân thành những loại như sau:

  • Negin: loại đặc biệt là phần nhụy đã bỏ đi phần gốc nhụy và sợi lớn
  • Sargol: là phần nhụy cũng được bỏ gốc nhưng sợ nhỏ hơn negin
  • Pushali: là phần nhụy không bỏ gốc nhụy
  • Bunch: là loại nhụy nguyên sợi, được bó thành từng bó không khó có kiểm tra chất lượng bên trong.
  • Konji: là phần gốc đước cắt từ loại negin, sargol.

 

Bài viết liên quan

Hotline bán hàng (24/7) 0917 14 1183